04Th4/20

BÀI ÔN TẬP CHO HỌC SINH TẠI NHÀ LỚP 5

                                                       ÔN TẬP LỚP 5

                                                         TOÁN 5  ( đề 1)

 1. PHẦN TRẮC NGHIỆM

 Khoanh tròn vào chữ  cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1:

 1. Viết các số vào chỗ chấm:
 2. A) Tám mươi phần nghìn: ……………………..
 3. B) Số thập phân có sáu đơn vị bảy mươi mốt phần trăm: ……………………..

Câu 2: Đọc số sau:

 1. A) 15đọc là: …………………………………………………..
 2. B) 23,105 đọc là: …………………………………………………

Câu 3:

 1. a) Chữ số 5 trong số thập phân 12,25 có giá trị là?
 2.                   B.                          C.                     D.

 

 1. b) Hai đơn vị mười bảy phần nghìn” được viết như sau:
 2.   2,017               B.  2,17                                  C.  20,17           D.    2,170

Câu 4.

  a/ Hỗn số 5 viết dưới dạng phân số là:

 1. B.                             C.                      D.

b/ Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 25,71; 21,75; 52,15; 15,72; 51,12

………….……………………………………………………………………                                                                                                                                                                                     

Câu 5. Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: (1 đ)

 1. 5000m2= ………. ha. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

 

 

A. 0,5

 

B. 5

 

C. 50

 

D. 500

 

b Trong các số đo độ dài dưới đây, số nào bằng 11,02 km:

 

A. 11,20km

 

B.11200m

 

C. 11km 20m

 

D. 1120m

 

 

B/ Tự luận

Bài 1:  Đặt tính rồi tính

a/   69,72- 46,18                                                      b/ 5,87 + 28,69

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 2: Điền dấu < ; > ; = ; thích hợp vào chổ chấn: 

 1. 24tấn 82kg …………… 24,82tấn                         B.      6dm2 ……  60 m2

 

 1.    9m 8cm  …   9,80    m                                      D.       5000m2  …….. 50ha

 

Bài 3:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Một đội trồng rừng trung bình cứ 4 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông ? 

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 5 : (1 điểm)  Tổng của hai số bằng 1485. Tìm hai số đó, biết rằng nếu viết thêm chữ số 0 bên phải số bé thì được số lớn.

 

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

TIẾNG VIỆT

 

                                     Chính tả: Bài: Tôi yêu buổi trưa

Trưa hè, khi bước chân lên đám rơm, tôi thấy mùi rơm khô ngai ngái, những sợi rơm vàng óng khoe sắc, tôi thấy thóc đã khô theo bước chân đi thóc của bố mẹ tôi. Rồi bố mẹ cứ thức trông thóc mà chẳng dám nghỉ trưa. Nhờ buổi trưa này mà mọi người có rơm, củi khô đun bếp, nhờ buổi trưa này mà thóc được hong khô, mọi người no ấm, và hơn tất cả, nhờ buổi trưa này mà tôi hiểu ra những nhọc nhằn của cha mẹ tôi và của những người nông dân một nắng hai sương. Tôi yêu lắm những buổi trưa mùa hè !

Theo Nguyễn Thùy Linh

 

 

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

                                                  

 

 

                                                    TOÁN 5  ( đề 2)

 Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng và thực hiện theo các yêu cầu:

Câu 1: (1điểm)  M1

a/ Số bé nhất trong các số 6,25; 5,59; 6,01; 4,99 là:

 1. 6,25 B. 5,99 C. 4,99                 D. 6,01

b/ Trong các số thập phân: 514,35 ; 437,15; 429,51; 435,38. Số có chữ số 5 ở hàng phần mười là:

 1. 514,35 B. 437,15 C.435,38              D. 429,51

Câu 2: (1điểm)   M1

a/ 3m 7cm viết thành số thập phân có kết quả là:

 1. 3,7m B. 3,07m           C. 3,007m             D.0,37m

b/ Giá trị biểu thức 7,15 + 2,1 – 3 là:

 1. 8,95 B. 6,25           C. 7,13                 D. 8,13

Câu 3: (1điểm)     M2

Một lớp học có 40 học sinh, trong đó có 12 bạn nữ. Hỏi số bạn nam chiếm tỉ số bao nhiêu phần trăm so với số học sinh cả lớp?

 1. 40% B. 60%                 C. 70%                   D. 50%

Câu 4: (1 điểm) M 2

 1. a) 5% của 100kg là: ……………..kg
 2.   b) 2,5 tấm vải dài 16m. Hỏi 1,5 tấm vải như thế dài mấy mét?
 3. 4m B. 4,8m C. 6,2m                          D. 9,6m

 

Câu 5: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:  (1 điểm)     (M2)

 1. a) 9m 9cm = ………….m                                     b) 3 tấn 9 tạ  =  …  kg
 2. c) 95 yến   =……………tấn                             d) 7kg 634g =……kg

                 

Câu 6: Tìm x  (1 điểm)  ( M3)

0,32 : x = 4 – 1,5                                                                   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 7: Đặt tính rồi tính (1 điểm) ( M2)

 1. a) 25,2 x 30,4                                       b)   11 :  2,75

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 8: Lớp 5B được nhận  300.000 đồng tiền thưởng. Họ đã trích 45% tiền thưởng để giúp đỡ các bạn nghèo mua vở. Hỏi lớp 5B còn lại bao nhiêu tiền?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9: Tính bằng cách thuận tiện nhất (1 điểm)

 

9,01x 2,3+ 9,01x 4,3+ 9,01x 3,4

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 10:

Một mảnh đất hình tam giác có cạnh đáy 20,7 m, chiều cao bằng  cạnh đáy. Tính diện tích mảnh đất?

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

LUYỆN VIẾT

 

                         Chữ nghĩa trong văn miêu tả ( đoạn 1 trang 160 TV 5 tập 1)

 

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

 

 

                                  

                                                   TOÁN 5  ( đề 3)

Câu 1:  ( 1 điểm )

 1. a. Số gồm: Hai mươi ba đơn vị, bảy phần mười, chín phần nghìn viết là: (0,5đ)
 2. A) 23,79 B) 23,790 C) 23,709             D) 23,079
 3. b. Số 25,015 đọc là : (0,5đ)
 4. A) Hai mươi lăm phẩy không trăm mười lăm
 5. B) Hai năm phẩy không trăm mười lăm
 6. C) Hai lăm phẩy mười lăm
 7. D) Hai mươi phẩy không mười lăm

Câu 2:  ( 1 điểm )

 1. 2,55 tấn = ………. .yến         (0,5đ)
 2. A) 255 tạ B) 2055 yến C) 255 kg             D) 255 yến
 3. b. 9,082 km = …………. (0,5đ)
 4. A) 982 m B) 908,2 m C) 9082 m            D) 98,2 m

Câu 3: ( 0,5 điểm )

  Đoạn đường từ trường về nhà dài 4800m. Người ta đã trải nhựa được 45 %. Hỏi đoạn đường đã được trải nhựa dài bao nhiêu mét (0,5đ)

 1. A) 2160 m B) 2640 m                   C) 2610 m            D) 2604 m

Câu 4:  ( 1 điểm )

 1. Một hình tam giác có độ dài đáy là 20,5cm, chiều cao là 1,8 cm. Diện tích hình tam giác đó là ………………(0,5đ)

A18,45 cm2          B)  18,45 dm2                C)  36,9 cm2                   D) 36,9 dm2

 1. Một hình vuông có chu vi là 24,16 m. Độ dài cạnh của hình vuông đó là …
 2. A) 6,04 B) 6,04 m C) 6,54 m                       D) 96,64 m

Câu 5:  ( 1 điểm )

 1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: ( 0,5 điểm )

12,5 ha = ………….km2

4 tạ 5 kg  = …………..kg

 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : ( 0,5 điểm )

50,1 % + 20,01 %  = 70,2 %                ;  80,5% – 12,5 %  = 68 %

 1. TỰ LUẬN:

Câu 6: ( 1 điểm )

 1. Xếp các số sau theo thứ tự giảm dần : ( 0,5 điểm )

8,473 ; 9,2 ; 7,94 ; 8,5 ; 10,71

………………………………………………………………………………………………………………..

 1. So sánh các số thập phân sau: ( 0,5 điểm )

0,590 …..   0,059

9,009 ……. 9,090

Câu 7: Mua 5 kg gạo hết 67.000 đồng. Hỏi mua 8kg cùng loại phải trả ………………….. đồng . ( 0,5 điểm )

Câu 8:

Đặt tính rồi tính: ( 1 điểm )

 1. a)        38,71 x 2,6                                     b)   183,3 : 7,8
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

Câu 9 :  Tìm X :   X x 2 + X x 7 + X = 12,6  ( 1 điểm )

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

Câu 10: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 48 m, chiều rộng  2/5 chiều dài .

( 2 điểm )

 1. Tính diện tích khu đất đó.
 2. Người ta dùng 25 % diện tích khu đất để trồng hoa. Hỏi diện tích phần đất trồng hoa là bao nhiêu mét vuông?
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

 

                                                        Tập làm văn:

             Viết một đoạn văn 7 đến 10 câu tả hình dáng hay hoạt động của một con vật mà em thích .

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

 

                                                  

 

                                                  TOÁN 5  ( đề 4)

 

 

Câu 1: ( 1đ) M1

 1. a) Chữ số  5 trong số thập phân 71,205 thuộc hàng :
A. Đơn vị B.Phần mười C. Phần trăm D. Phần nghìn
 1. b) của 18m là :
A. 6m B.12m C.8m D.27m

 

Câu 2:  ( 1đ) M1

a)Điền dấu >,<,= thích hợp vào chỗ chấm

A.  5,199…….5,2 B.  15,6…….15,06
 1. b) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm :
A. 5 tấn 455kg =………….tấn B   3km 145m =   ……km

 

Câu 3: :  ( 1đ) M2

 1. a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

ha = ………m2

 1. b) Một quả cam nặng Hỏi 4 kg cam có bao nhiêu quả?
A.8 quả B.10 quả C. 16 quả D. 20 quả

 

Câu 4: :  ( 1đ) M2 Tính

a) 3 x b)  2 :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5: ( 1đ) M2

Hình vuông có diện tích 204dm2. Vậy  diện tích hình vuông đó là :

A. 501 dm2 B. 6 dm2 C. 60 dm2 D. 51 dm2

 

Câu 6: ( 1đ) M3 Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

Khu đất hình chữ nhật có chiều dài 400m chiều rộng bằng  chiều dài. Diện tích của hình chữ nhật đó là:

A. 800ha     B.  8ha  

Câu 7: ( 1đ) M4

Tìm x

(x – ) x 3 =

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 8: ( 1đ) M2

Mua 15 quyển vở hết 90 000 đồng. Mua 45 quyển vở như thế hết số tiền là:

A. 6 000 đồng B. 6 000 tiền C. 270 000  đồng D. 4050000 đồng

 

Câu 9: ( 1đ) M3

Tính diện tích mảnh đất hình thang biết tổng độ dài hai đáy là 158 m và  chiều cao bằng     tổng độ dài hai đáy.

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

Câu 1: ( 1đ) M1

 

Câu 10: ( 1đ) M3

Kết quả phép tính   x  x  là :

  A. B. C. 0,3 D.  
 

TẬP LÀM VĂN

Đề bài: Hãy tả một cô giáo hay thầy giáo đã dạy dỗ em và cho em nhiều tình cảm tốt đẹp.

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

 

04Th4/20

BÀI ÔN TẬP CHO HỌC SINH TẠI NHÀ LỚP 4

ĐỀ ÔN TẬP TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT LỚP 4

Thứ hai ngày 30/3/2020

I/.Toán

PHẦN I: Trắc nghiệm

1/. Số “Ba triệu không trăm hai mươi tám nghìn sáu trăm linh bốn” viết là:

 1. 300 028 604
 2. 30 028 604
 3. 3 028 604
 4. 30 286 040

2/. Số lớn nhất trong các số 5571; 6571; 5971; 6570

 1. 5571
 2. 6571
 3. 5971
 4. 6570

3/. Cho biết 56031 = 50000 + …. + 30+1. Số thích hợp để viết vào ô trống là:

 1. 60
 2. 600
 3. 6000
 4. 60000

4/. 4 tấn 29 kg =……….kg ? Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

 1. 429 kg

B.4029 kg

C.4290kg

D.40029 kg

5/. 2 ngày 18 giờ =………….giờ

 1. 62 giờ

B.48 giờ

C.56 giờ

 1. 66 giờ

 PHẦN II: Tự luận

1/ Đặt tính rồi tính:

a) 314506 +247681  b) 590762 –  431697 c) 4126 x 579 d) 377982 : 69

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2/ Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 22m. Chiều dài hơn chiều rộng 10 m. Tính diện tích hình chữ nhật đó

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Tiếng Việt

            1/ Luyện đọc bài Tập đọc “Những hạt thóc giống”    

2/. Luyện Viết đúng và đẹp bài:

Cây sồi và cây sậy

Trong khu rừng nọ có một cây sồi cao lớn sừng sững đứng ngay bên bờ một dòng sông. Hằng ngày, nó khinh khỉnh nhìn đám sậy bé nhỏ, yếu ớt, thấp chùn dưới chân mình.

Một hôm, trời bỗng nổi trận cuồng phong dữ dội. Cây sồi bị bão thổi bật gốc, đổ xuống sông. Nó bị cuốn theo dòng nước đỏ ngầu phù sa. Thấy những cây sậy vẫn tươi xanh hiên ngang đứng trên bờ, mặc cho gió mưa đảo điên. Quá đỗi ngạc nhiên, cây sồi bèn cất tiếng hỏi:

– Anh sậy ơi, sao anh nhỏ bé, yếu ớt thế kia mà không bị bão thổi đổ? Còn tôi to lớn thế này lại bị bật cả gốc, bị cuốn trôi theo dòng nước?

Cây sậy trả lời:

– Tuy anh cao lớn nhưng đứng một mình. Tôi tuy nhỏ bé, yếu ớt nhưng luôn luôn có bạn bè đứng bên cạnh tôi. Chúng tôi dựa vào nhau để chống lại gió bão, nên gió bão dù mạnh tới đâu cũng chẳng thể thổi đổ được chúng tôi.

Nghe vậy, cây sồi ngậm ngùi, xấu hổ. Nó không còn dám coi thường cây sậy bé nhỏ yếu ớt nữa.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

ĐỀ ÔN TẬP TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT LỚP 4

Thứ ba ngày 31/3/2020

I/.Toán

PHẦN I: Trắc nghiệm

1/.  Số 47032 đọc là:

 1. Bốn mươi bảy nghìn hai trăm ba mươi.
 2. Bốn mươi bảy nghìn ba trăm linh hai
 3. Bốn mươi bảy nghìn không trăm ba mươi hai
 4. Bốn mươi bảy nghìn ba trăm không mươi hai

2/. Trong các số 678387 chữ số 6 ở hàng ……, lớp……

 1. Hàng trăm nghìn, lớp nghìn
 2. Hàng chục nghìn, lớp nghìn
 3. Hàng nghìn, lớp nghìn
 4. Hàng trăm nghìn, lớp đơn vị

3/. Số thích hợp vào chỗ chấm của:

 1. 5 tạ 8kg =…..kg
 2. 500        B.580        C.508       D.518
 3. 2 phút 10 giây =………giây
 4. 110        B. 120       C. 130       D.140

4/. Kết quả của các phép tính là:

 1. 769564 + 40526
 2. 810090           B. 810190         C. 811090                  D. 810091
 3. 62975 – 24138
 4. 38837          B. 37837         C. 38937                    D. 37847

5/. Tìm x

a/. x – 425 = 625                                                    b/.1200 – x = 666

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 PHẦN II: Tự luận

1/ Đặt tính rồi tính:

 1. 35714 + 29813 b. 30152 – 27968 a) 5712 x 439      b) 492536 : 58 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2/  Hai thùng dầu có tất cả 2575 lít. Thùng thứ nhất có số dầu nhiều hơn thùng thứ hai là 235 lít. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 1. Tiếng Việt

            1/ Luyện đọc bài Tập đọc Gà Trống và Cáo

            2/. Luyện Viết đúng và đẹp bài:

Thưa chuyện với mẹ

Từ ngày phải nghỉ học, Cương đâm ra nhớ cái lò rèn cạnh trường. Một hôm em ngỏ ý với mẹ:

– Mẹ nói với thầy cho con đi học nghề rèn.

Mẹ Cương đã nghe rõ mồn một lời con, nhưng bà vẫn hỏi lại:

– Con vừa bảo gì?

– Mẹ xin thầy cho con đi làm thợ rèn.

– Ai xui con thế?

Cương cố cắt nghĩa cho mẹ hiểu:

– Thưa mẹ, tự ý con muốn thế. Con thương mẹ vất vả, đã phải nuôi bằng ấy đứa em lại còn phải nuôi con … Con muốn học một nghề để kiếm sống…

Mẹ Cương như đã hiểu lòng con. Bà cảm động, xoa đầu Cương và bảo:

– Con muốn giúp mẹ như thế là phải. Nhưng biết thầy có chịu nghe không? Nhà ta tuy nghèo nhưng dòng dõi quan sang. Không lẽ bây giờ mẹ để con phải làm đầy tớ anh thợ rèn.

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

ĐỀ ÔN TẬP TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT LỚP 4

Thứ tư ngày 1/4/2020

I/.Toán

PHẦN I: Trắc nghiệm

1/ Giá trị của chữ số 5 trong số: 571638 là:

 1. 500          B. 50000         C. 500000         D. 5000000

2/ Số lớn nhất trong các số 725369; 725396; 725936; 725693

 1. 725936.          B. 725396         C. 725369        D. 725693

3/ 3 tạ 60 kg = …… kg. Số thích hợp cần điền vào chổ chấm là :

 1. 306         B. 603         C. 360         D. 3600

4/ 2 giờ 30 phút = …… phút. Số thích hợp cần điền vào chổ chấm là :

 1. 60        B. 120        C. 90        D. 150

5/ Trung bình cộng của các số 10 ; 30 ; 50; 70 là :

 1. 40        B. 30         C. 20        D. 10

6/.  Viết mỗi số thành tổng:

 1. a) 75 485 = …………………………………………………………………………
 2. b) 855036 =…………………………………………………………………………

7/. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

 1. a) 1 phút =………..giây          1/2 phút = …………giây
 2. b) 1 thế kỉ =………..năm         1/4 thế kỉ =…………năm

8/.  Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

 1. a) 4 yến = ………..kg          1 tạ 5kg =………..kg
 2. b) 8 tạ =…………kg           1 tấn 65kg =………..kg

 

PHẦN II: Tự luận

1/ Đặt tính rồi tính:

a).76104 + 23009       b).701203 – 652478        c).4769 x 327            d).516897 : 79

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2/ Trong vườn nhà Nam có 120 cây cam và cây bưởi, trong đó số cây cam nhiều hơn số cây bưởi là 20 cây. Hỏi trong vườn nhà Nam có bao nhiêu cây cam, bao nhiêu cây bưởi?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 1. Tiếng Việt

            1/ Luyện đọc bài Tập đọc “Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca

            2/. Luyện Viết đúng và đẹp bài:

TIẾNG HÁT BUỔI SỚM MAI

Rạng đông, mặt trời tỏa những tia nắng dịu dàng xuống muôn vật. Bên bìa rừng có một bông hoa lạ, năm cánh mịn như nhung. Bông hoa tỏa hương thơm ngát. Quanh nó thấp thoáng những cánh bướm dập dờn. Mặt trời mỉm cười với hoa. Thế là bông hoa cất tiếng hát. Nó hát mãi, hát mãi. Cuối cùng, nó hỏi gió xem có thích bài hát đó không.

Gió ngạc nhiên :

– Ơ, chính tôi hát đấy chứ? Tôi đã làm những cánh hoa của bạn đung đưa, tạo thành những tiếng lao xao nên bạn cứ tưởng mình hát.

Hoa lại hỏi sương. Những hạt sương long lanh trả lời:

– Bạn nhầm rồi ! Đó chính là tiếng ngân nga thánh thót của chúng tôi.

Tranh cãi mãi, chẳng ai chịu ai. Hoa, gió và sương quyết định hỏi bác gác rừng. Bác gác rừng ôn tồn giải thích :

– Mỗi buổi sáng sớm, khi mặt trời bắt đầu sưởi ấm vạn vật, muôn loài đều hân hoan hát ca. Nhưng mỗi loài đều có tiếng hát của riêng mình. Có biết lắng nghe nhau mới hiểu được tiếng hát của nhau, các cháu ạ.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ ÔN TẬP TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT LỚP 4

Thứ năm ngày 2/4/2020

I/.Toán

PHẦN I: Trắc nghiệm

1/. Viết các số sau:

 1. Sáu mươi hai nghìn ba trăm linh năm: …………..
 2. Một trăm năm mươi hai nghìn sáu trăm: …………
 3. Tám mươi ba triệu hai mươi bốn nghìn: …………
 4. Năm trăm ba mươi mốt triệu không nghìn năm trăm hai mươi tám : ………

2/.. Chữ số 7 trong số 5729018 có giá trị là:

 1. 7000
 2. 70000
 3. 700000
 4. 700

3/. Năm 2020 thuộc thế kỉ:

 1. 18
 2. 19
 3. 20
 4. 21

4/. Trung bình cộng của hai số là 36. Số lớn là 37 thì số bé là:

 1. 34           B. 35         C. 53 D. 72

5/. 7 tấn 1kg =………… kg

 1. 7010         B. 7001       C. 7100 D. 7101

6/. Trong các số sau số nào vừa chia hết cho 5, vừa chia hết cho 2?

 1. 3750         B. 4866       C. 5974         D. 1278

7/. Hai số có tổng là 45 hiệu là 9. Số lớn sẽ là ……………….

 

PHẦN II: Tự luận

1/ Đặt tính rồi tính:

a).6145 x 429                        b) 306048 : 64          c) 63107-31978        d) 743580 + 21679

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2/. Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi 90 m, chiều dài hơn chiều rộng 22 m. Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật đó? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 1. Tiếng Việt

            1/ Luyện đọc bài Tập đọc “Chị em tôi

            2/. Luyện Viết đúng và đẹp bài:

Trung thu độc lập

Đêm nay anh đứng gác ở trại. Trăng ngàn và gió núi bao la khiến lòng anh man mác nghĩ tới trung thu và nghĩ tới các em. Trăng đêm nay soi sáng xuống nước Việt Nam độc lập yêu quý của các em.Trăng sáng mùa thu vằng vặc chiếu khắp thành phố, làng mạc, núi rừng, nơi quê hương thân thiết của các em.

Anh nhìn trăng và nghĩ tới ngày mai.

Ngày mai, các em có quyền mơ tưởng một cuộc sống tươi đẹp vô cùng. Mươi mười lăm năm nữa thôi, các em sẽ thấy cũng dưới ánh trăng này, dòng thác nước đổ xuống làm chạy máy phát điện; ở giữa biển rộng, cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn. Trăng của các em sẽ soi sáng những ống khói nhà máy chi chít, cao thẳm, rải trên đồng lúa bát ngát vàng thơm, cùng với nông trường to lớn, vui tươi.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

ĐỀ ÔN TẬP TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT LỚP 4

Thứ sáu ngày 3/4/2020

I/.Toán

PHẦN I: Trắc nghiệm

1/.  Số bốn trăm linh hai nghìn bốn trăm hai mươi viết là:

 1. 4 002 400      B. 4 020 420      C. 402 420      D. 240 240

2/. Số nào trong các số sau số có chữ số 8 biểu thị cho 8000?

 1. 83574         B. 28697         C. 17832        D. 90286

3/. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 7 yến 8 kg = …………kg là:

 1. 78 kg          B. 780kg         C. 7008kg       D. 708kg

4/. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 65 dm2 = …………..cm2 là:

 1. 6050          B. 650          C. 6500         D. 65 000

5/. Trong hình vẽ sau có:

 1. Hai góc vuông
  B. Hai góc vuông, một góc nhọn
  C.Hai góc vuông, một góc nhọn, một góc tù
  D. Hai góc vuông, một góc tù

6/. Số trung bình cộng của 55 và 41 là:

A.50             B. 48           C. 46           D. 53

7/. 59 tấn 7 tạ = ………..kg

 1. 59 700        B. 5 970         C. 59 7000         D. 59 007

8/. 4 ngày 7 giờ = …………..giờ

 1. 47           B. 11            C. 103            D. 247

 

 PHẦN II: Tự luận

1/. Tìm x

a/ x + 2581 = 4621

…………………………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….

b/ x – 935 = 532

…………………………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….

2/. Cả hai lớp 4A và lớp 4B trồng đ­ược 568 cây. Biết rằng lớp 4B trồng đ­ược ít hơn lớp 4A 36 cây. Hỏi mỗi lớp trồng đư­ợc bao nhiêu cây?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Tiếng Việt

            1/ Luyện đọc bài Tập đọc “Đôi giày ba ta màu xanh

            2/. Luyện Viết đúng và đẹp bài:

Cây sồi và cây sậy

Trong khu rừng nọ có một cây sồi cao lớn sừng sững đứng ngay bên bờ một dòng sông. Hằng ngày, nó khinh khỉnh nhìn đám sậy bé nhỏ, yếu ớt, thấp chùn dưới chân mình.

Một hôm, trời bỗng nổi trận cuồng phong dữ dội. Cây sồi bị bão thổi bật gốc, đổ xuống sông. Nó bị cuốn theo dòng nước đỏ ngầu phù sa. Thấy những cây sậy vẫn tươi xanh hiên ngang đứng trên bờ, mặc cho gió mưa đảo điên. Quá đỗi ngạc nhiên, cây sồi bèn cất tiếng hỏi:

– Anh sậy ơi, sao anh nhỏ bé, yếu ớt thế kia mà không bị bão thổi đổ? Còn tôi to lớn thế này lại bị bật cả gốc, bị cuốn trôi theo dòng nước?

Cây sậy trả lời:

– Tuy anh cao lớn nhưng đứng một mình. Tôi tuy nhỏ bé, yếu ớt nhưng luôn luôn có bạn bè đứng bên cạnh tôi. Chúng tôi dựa vào nhau để chống lại gió bão, nên gió bão dù mạnh tới đâu cũng chẳng thể thổi đổ được chúng tôi.

Nghe vậy, cây sồi ngậm ngùi, xấu hổ. Nó không còn dám coi thường cây sậy bé nhỏ yếu ớt nữa.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………

 

04Th4/20

BÀI ÔN TẬP CHO HỌC SINH TẠI NHÀ LỚP 3

 

 

Lớp: ……………………………………………

 

 

 

Họ và tên: ………………………………………………………………………………..

BÀI TẬP DÀNH CHO HS KHỐI 3

Môn: TIẾNG VIỆT & TOÁN

               Thứ hai, ngày 30 tháng 3 năm 2020

                          

 

 1. MÔN: TIẾNG VIỆT

Bài 1: Chép lại đoạn thơ sau

Ông trời nổi lửa đằng đông

Bà sân vấn chiếc khăn hồng đẹp thay

Bố em xách điếu đi cày

Mẹ em tát nước nắng đầy trong thau

Cậu mèo đã dậy từ lâu

Cái tay rửa mặt, cái đầu nghiêng nghiêng.

   

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
Bài 2: Đặt 3 câu theo kiểu Ai làm gì?
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
Bài 3: Viết lại các từ và cụm từ sau cho đúng quy tắc viết hoa:

trần hưng đạo, trường sơn, cửu long

 

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

 

 

 1. TOÁN

1/  Tính

7 x 6  =…..            200 x2 = ….                             28 : 7 = …..                    800 : 4 =…..

9 x 3 = ….             300 x 3 =…..                            54 : 9 = …..                    600 : 6 =…..                           7 x 5  =…..            100 x 9 = ….                            56 : 7 = …..                    800 : 8=…..

5 x 8 = ….             100 x 4 =…..                            18 : 9 = …..                    900 : 3 =…..                           8 x 8  =…..            100 x 5 = ….                            48 : 6 = …..                    800 : 2 =…..                 2/ Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Giá trị của biểu thức 2342 + 403 x 6 là:

 1. 4660 B. 4760                                   C. 4860

Câu 2: Số nào lớn nhất trong các số sau:

 1. 592 B. 925 C. 952

Câu 3: Số liền sau của 489 là:

 1. 480 B. 490 C. 500

3/ Tìm x

x – 258 = 347                          x x 9 = 819                              150 : x = 6 

………………………………….               ……………………………..              ………………………….

………………………………..               ……………………………….            ……………………………

4/ Đặt tính rồi tính:

 a. 492 + 359 b. 582 – 265 c. 114 x 8 d. 156 : 6
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

 

5/ Bài toán:  Tìm một số biết rằng. Lấy số đó nhân với số lớn nhất có 1 chữ số thì được 108

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
 

Lớp: ……………………………………………

 

 

 

Họ và tên: ………………………………………………………………………………..

BÀI TẬP DÀNH CHO HS KHỐI 3

Môn: TIẾNG VIỆT & TOÁN

               Thứ ba, ngày 31 tháng 3 năm 2020

                          

 

 1. MÔN: TIẾNG VIỆT

 Bài 1: Hãy chép lại đoạn thơ sau

Lá thông như thể chùm kim

Reo lên trong gió một nghìn âm thanh

Lá lúa là lưỡi kiếm cong

Vây quanh bảo vệ một bông lúa vàng

Lá chuối là những con tàu

Bồng bềnh chở nặng một màu gió trăng.

 

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
 

Bài 2: Đặt 3 câu theo kiểu câu Ai là gì?

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
 

 

Bài 3: Gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi Khi nào?

a, Người Tày, người Nùng thường múa sư tử vào các dịp lễ hội mừng xuân.

b, Tháng năm, bầu trời như chiếc chảo khổng lồ bị nung nóng úp chụp vào xóm làng.

c, Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945.

 

 

 

 

 1. TOÁN

 

1/ Viết tổng thành số theo mẫu

800 + 40 + 5        = 845                             900 + 50 + 9 = ……………..

600 + 60 + 6 = …………..                             600 + 60 =……………………

400 + 50 = ………………                     300 + 5 =………………….

 2/  Tính giá trị của biểu thức

 1. a) 225 – 215 + 55            b) 174 : 6 x 8                  c) 120 + ( 120 : 4)
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

3/ Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Số bé nhất trong dãy số: 6089, 6299, 6298, 6288?

 1. 6089 B. 6299 C. 6298                D. 6288

Câu 3. Cho 8m 2dm = …… dm?

 1. 10 dm B. 82 dm C. 802 dm            D. 820 dm

Câu 4: Giá trị của biểu thức 216 + 30 : 5 là bao nhiêu?

 1. 246 B. 211 C. 221                  D. 222

4/ Đặt tính rồi tính:

6943 + 1347 b) 9822- 2918 c) 816 ´ 4 d) 392 : 7
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

 

5/ Bài toán: An nghĩ ra một số, nếu lấy số đó chia cho 5 thì được thương là 4 và số dư là số dư lớn nhất. Hãy tìm số đó

 

 

                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

 

 

 

Lớp: ……………………………………………

 

 

 

Họ và tên: ………………………………………………………………………………..

BÀI TẬP DÀNH CHO HS KHỐI 3

Môn: TIẾNG VIỆT & TOÁN

               Thứ tư, ngày 1 tháng 4 năm 2020

                          

 

 1. MÔN: TIẾNG VIỆT

 

Bài 1: Điền vào chỗ chấm r/d/gi?

 1. cá ….án; gỗ ……án, con …..án.

Suối chảy ……óc …….ách; nước mắt chảy ……àn …..ụa.

b. Quyển vở này mở ….a

Bao nhiêu trang …..ấy trắng

Từng …..òng kẻ ngay ngắn

Như chúng em xếp hàng

Lật từng trang từng trang

……ấy trắng sờ mát …..ượi

Thơm tho mùi …..ấy mới

Nắn nót bàn tay xinh.

 

Bài 2Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau:

 

buồn ><…………………

yếu đuối ><………….

dở ><………………..

khóc ><……………………

nhanh nhẹn ><……………

thông minh ><……………

lạnh lẽo ><………………

đắng ><…………………..

đông đúc ><………………….

 

Bài 3: Đặt 3 câu theo kiểu câu Ai thế nào?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 

Bài 4: Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân trong mỗi câu sau:

Những chú gà trống rất oai vệ.

………………………………………………………………………………………… …………………

Chú mèo rất nhanh nhẹn.

……………………………………………………………………………………… …………………

Ông mặt trời tỏa ánh nắng gay gắt giữa trưa hè.

………………………………………………………………………………………… …………………

Sau một buổi cày vất vả, các bác nông dân vui vẻ trở về nhà.

………………………………………………………………………………………………………………..

   

 

 

 1. TOÁN

1/  Viết số

1hm =……………. dam                                           5hm =……………. dam

1hm =……………. m                                                         4hm =……………. m

1hm =……………. dm                                             9hm =……………. dm

 

 2/  Tìm x

 1. a) x : 8 = 174                 b) x x 9 = 540                c) 5 x x = 720
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

3/ Điền số vào ô trống

       101 <          < 103          160 <          < 1 62                             301 >          >  299

4/ Đặt tính rồi tính:

714 + 288 743 – 8 51 118  x  8 891 : 9
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

 

5/ Bài toán:  Người ta uốn một đoạn dây thép vừa đủ thành một hình vuông có cạnh 5cm. Tính độ dài đoạn dây đó?

 

 

                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

 

 

Lớp: ……………………………………………

 

 

 

Họ và tên: ………………………………………………………………………………..

BÀI TẬP DÀNH CHO HS KHỐI 3

Môn: TIẾNG VIỆT & TOÁN

               Thứ năm, ngày 2 tháng 4 năm 2020

                          

 

 1. MÔN: TIẾNG VIỆT

Bài 1: Từ nào viết sai chính tả, em hãy viết lại cho đúng:

Sạch sẽ, xanh sao, xang sông, sáng xủa, ngôi xao, sôi gấc, cặp sách, sương đêm, xửa chữa, xức khoẻ.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Bài 2: Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong đoạn văn sau:

Vào ngày 13 tháng Giêng hằng năm hội Lim lại được tổ chức tại vùng đất quan họ Bắc Ninh. Các liên anh liền chị trong làng hát đối đáp để du xuân. Có rất nhiều hình thức hát đối đáp như hát trong nhà ngoài sân quanh đồi và cả trên thuyền nữ. Những người đi xem hội sẽ rất vui rất hào hứng với những làn điệu dân ca ngọt ngào tại hội Lim.

Bài 3: Tìm các từ cùng nghĩa với “quê hương” và đặt câu với một trong số các từ tìm được.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Hãy khoanh từ viết sai chính tả trong từng dòng sau:

 1. a) chạn bát, trạm xá, trách mắng, chông chờ.
 2. b) Nhà dông, rung động, chiếc giường, để dành.
 3. c) Già dặn, rôm rả, giằng co, dành giật.

 

 

 

 

 

 

 1. TOÁN

1/  Viết số

4km + 8 hm =…………….          hm                                 2km – 57 dam =……………. dam

2km x 5 =…………….km                                        4km x 7 =……………. km

120km  : 6 =…………….km                                             88km : 4  =…………….km

2/  Đúng ghi Đ, Sai ghi S:

                       B       3cm

2cm

          A                                       C

 1. a) Ba điểm A, B, C là 3 điểm thẳng hàng.
 2. b) B không là trung điểm của đoạn thẳng AC.
 3. c) B là điểm ở giữa hai điểm A và C.

                                                                                                                                                                                    3/ Viết số thích hợp vào ô trống

 

Số đã cho 14 56 91 105
Gấp 7 lần 14 x 7 = 98      
Giảm 7 lần 14 : 7= 2      

 

4/ Đặt tính rồi tính:

 64 + 782 658 – 428 108  x 7 468 : 9
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

5/ Bài toán: Một lớp học có 35 học sinh được chia đều thành 5 tổ. Hỏi

 1. 1 tổ có bao nhiêu học sinh? ( Số HS mỗi tổ đều như nhau)
 2. 3 tổ như thế có bao nhiêu học sinh?

 

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
 

Lớp: ……………………………………………

 

 

 

Họ và tên: ………………………………………………………………………………..

BÀI TẬP DÀNH CHO HS KHỐI 3

Môn: TIẾNG VIỆT & TOÁN

               Thứ sáu, ngày 3 tháng 4 năm 2020

                          

 

 1. MÔN: TIẾNG VIỆT

Bài 1: Điền ch/tr vào chỗ trống:

….í thức; ….í óc; xử …í; …iều đình; ….ế tạo; ý …í; leo …èo.

Bài 2: Điền dấu chấm vào chỗ thích hợp trong đoạn văn sau rồi chép lại cho đúng chính tả:

Mỗi mùa xuân đến, làng tôi lại tổ chức trò chơi đánh đu cái đu được làm bằng những cây tre già và chắc đu được treo bằng những sợi dây thừng dài bện rất chắc người chơi đu càng đu cao càng nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả dưới sân chơi.

                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

 

 

 

 

 

 

                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

 3: Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ở đâu?

a, Ở Hải Phòng, lễ hội Chọi trâu được tổ chức tại Đồ Sơn.

b, Sau mỗi giờ ra chơi, chúng em lại tập thể dục giữa giờ tại sân trường.

c, Trong lớp học, chúng em luôn chú ý nghe giảng.

Bài 4: Hãy kể tên hai anh hùng dân tộc mà em biết.

 

                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
 1. TOÁN

 

 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

532g    –  412g     = …… g                          325m      x    2   = ……. m

205dam  +  150 dam  = ………d am            936hm    :    9   =  …… hm

 

2/  Tìm y

 1. a) y + 321 = 650 b) 976 – y = 428 c) y : 6 = 187

…………………………………             ……………………………….        ……………………………

…………………………………             ……………………………….        …………………………….

3/ Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: 9m 6dm = … cm:

 1. 96 cm B. 906 cm C.960 cm

Câu 4: Chu vi hình vuông là 96cm, cạnh của hình vuông là

 1. 24cm B. 43cm C. 384 cm

Câu 5: 3m 12cm = ………. cm. Số cần điền vào chỗ chấm là:

 1. 42 B. 312 C. 3012

4/ Đặt tính rồi tính:

 784+ 310 583 – 75 136 x  5 690 : 5
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

5/ Bài toán:  Một cửa hàng có 453 kg gạo, đã bán được số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki- lô- gam gạo?

                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

 

 

 

 

 

 

                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

 

 

04Th4/20

BÀI ÔN TẬP CHO HỌC SINH TẠI NHÀ LỚP 2

Họ và tên: ……………………………………….. Lớp: Hai ..

                                     PHIẾU BÀI TẬP Ở NHÀ

 1. Đọc : Em hãy đọc các bài tập đọc sau.

 

                            Một người ham đọc sách

Đan-tê là một nhà thơ lớn của nước Ý. Ông còn nổi tiếng là người ham đọc sách. Không đủ tiền mua sách, ông làm quen với người bán hàng để mượn sách về nhà xem.

Một hôm, người chủ quán sách không muốn cho Đan-tê mượn cuốn sách mới. Ông liền đứng tại quầy hàng để đọc, bất chấp mọi tiếng ồn ào xung quanh.

Khi ông đặt cuốn sách vừa đọc xong xuống để trả người chủ quán thì trời cũng sầm tối. Người chủ quán liền nói:

– Kẻ ra người vào ồn ào như vậy mà ông cũng đọc được hết cuốn sách à?

Đan-tê ngơ ngác đáp:

– Có người ra vào ồn ào ư? Tôi chỉ thấy người trong sách đi lại nói chuyện với nhau thôi !

(Theo Cuộc sống và sự nghiệp)

 

                                                         VOI TRẢ NGHĨA

Một lần, tôi gặp một chú voi non bị thụt bùn dưới đầm lầy. Tôi nhờ năm quản tượng đến giúp sức, kéo nó lên bờ. Nó run run, quơ mãi vòi lên người tôi hít hơi. Nó còn nhỏ chưa làm được việc. Tôi cho nó mấy miếng đường rồi xua nó trở vào rừng.

Vài năm sau, tôi chặt gỗ đã được trồng lâu năm về làm nhà. Một buổi sáng, tôi ngạc nhiên thấy năm, sáu cây gỗ mới đốn đã được đưa về gần nơi tôi ở. Tôi ra rình, thấy hai con voi lễ mễ khiêng gỗ đến. Tôi nhận ra chú voi non ngày trước. Còn con voi lớn đi cùng chắc là mẹ nó. Đặt gỗ xuống, voi non tung vòi hít hít. Nó kêu lên khe khẽ rồi tiến lên, huơ vòi lên mặt tôi. Nó nhận ra hơi quen ngày trước .Mấy ngày sau, đôi voi đã chuyển hết số gỗ của tôi về bản.

 

                                                                                     Theo Vũ Hùng

Bé và chim chích bông

Buổi sáng, Bé dậy sớm, ngồi học bài. Dậy sớm học bài là một thói quen tốt. Nhưng phải cố gắng lắm mới có được thói quen ấy. Rét ghê. Thế mà Bé vùng dậy, chui ra khỏi cái chăn ấm. Bé ngồi học bài.Rồi trời ấm dần. Phải rồi, khi chim sâu ra ăn đàn, thế là trời nắng ấm. Chim sâu nhiều thế. Nó bay tràn ra vườn cải. Cả đàn ùa xuống, líu ríu trên những luống rau trồng muộn.

 

Họa Mi hót

Mùa xuân! Mỗi khi Họa Mi tung ra những tiếng hót vang lừng, mọi vật như có sự thay đổi kì diệu!

Trời bỗng sáng thêm ra. Những luồng ánh sáng chiếu qua các chùm lộc mới hóa rực rỡ hơn. Những gợn sóng trên hồ hòa nhịp với tiếng Họa Mi hót, lấp lánh thêm. Da trời bỗng xanh cao. Những làn mây trắng hơn, xốp hơn, trôi nhẹ nhàng hơn.

 

 1. Viết: Viết chính tả

   Một người ham đọc sách ( Từ đầu …đến xung quanh)

 

                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               

                                        

                       Voi trả nghĩa ( Từ: Vài năm sau…đến hết)

                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               

 

 

                                          Bé và chim chích bông ( Cả bài)

                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               

 

 

 

                                                         Họa mi hót (cả bài)

                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               

 

 

Bài tập:   

Bài 1: a) Điền vào chỗ trống ch hay tr

– ….ong trắng, thanh …a, kiểm …a, …a mẹ

 1. b) Điền vào chỗ trống

– (da/ ra/ gia): …….dẻ, . …..đình, đi ……

– (rò/ dò/ giò):…..rỉ, ……..lụa, ……..la

– (reo/ gieo): ……..hò,.. ……..hạt, ……..mầm

Bài 2. Thay cụm từ “khi nào” trong các câu hỏi dưới đây bằng cụm từ khác (bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ…)

 1. a) Khi nào lớp bạn đi thăm vườn bách thú?

………………………………………………………………………………………………………..

 1. b) Khi nào bạn xem phim hoạt hình?

…………………………………………………………………………………………………………

 1. c) Bạn làm bài văn này khi nào?

………………………………………………………………………………………………………..

Bài 3: Trả lời các câu hỏi sau

 1. a) Em thấy sân trường ồn ào nhất khi nào?

……………………………………………………………………………………………………………

 1. b) Khi nào em được nghỉ hè?

……………………………………………………………………………………………………………..

Bài 4: Điền các từ xuân. hạ, thu, đông vào chỗ trống trong các câu sau:

 1. a) Hoa phượng nở báo hiệu mùa………đã đến.
 2. b) Hoa cúc vàng tươi, quả hồng đỏ mọng là mùa…………..

c)Tiết trời ấm áp, cây cối đâm chồi nảy lộc là mùa………….

 1. d) Gió bấc rét như cắt da cắt thịt là mùa………………

 

Bài 5: Điền vào chỗ trống:

a, Điền vần ui / uy.

Ng….. nga; ch……. vào

b, Điền vần iên / iêng.

v….. phấn ; kh……..vác ; h……. ngang

 

Bài 6: Tìm 4 từ ngữ chỉ họ nội và họ ngoại :

a, Họ nội: Bác, chú, ……….., ………, ……….,……..

b, Họ ngoại: cậu, dì…………,………,…………,………

 

Bài tập 7 : Điền vào chỗ trống: ch hay tr?

đánh….ống , …..ống gậy, …..èo bẻo, leo …..èo

 

Bài 8: Chọn tiếng trong ngoặc đơn điền vào từng chỗ trống để tạo từ:

 1. a) … số, cửa …. (sổ, xố)
 2. b) sản … ,… thịt, đi….. (da, gia, ra)
 3. d) quả…. …, hươu.. … cổ. (cao, cau).

 

 

 

MÔN TOÁN – LỚP 2

Bài 1: Đặt tính rồi tính

67 + 13             34 + 56                91 + 9             27 + 45               42 + 18                33 + 67

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2: , Lan mua 28 nhãn vở. Nga mua nhiều hơn Lan 16 nhãn vở. Hỏi Nga mua bao nhiêu nhãn vở?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Bài 3:  Cô  giáo thưởng cho tổ một 36 quyển vở. Cô thưởng cho tổ hai ít hơn tổ một là 13 quyển vở. Hỏi cô thưởng cho tổ hai bao nhiêu quyển vở?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Bài 4: Đặt tính và tính

30 -13          81 – 15             72 – 25            63 – 5          90 – 48              84– 57          100 –  51

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Bài 5: Tính

27 + 14 – 25 =………………          46 + 25 – 35 =……………………………….

…………………………………………………………………………………………………

28 + 32 – 19 = ………………         37 +43 – 35 =  ……………………………….

…………………………………………………………………………………………………

  Bài 6 : Tìm x.

26  + x = 62                    15 +  x = 53                 100 – x = 17                  x – 16 = 75

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Bài 7: Cửa hàng có tất cả 40 kg táo. Đã bán được 28 kg. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg táo ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 8:, Bình có 51 quả bóng đỏ. Số bóng xanh ít hơn bóng đỏ là 25 quả. Hỏi Bình có bao nhiêu quả bóng xanh ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

  Bài 9: Tìm x.

83 – x = 56                  28 + x = 74                    72  – x =  23                        x + 26 = 53

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Bài 10: Tính.

26 + 34 – 28 =………………                            56 + 44 – 75 =………………

………………………………………………………………………………………………

 

 

100 – 28 – 72 =   ………………                 100 – 78 + 15 =………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

Bài 11:  Một cửa hàng có tất cả 100 kg gạo. Cửa hàng đã bán đi một số kg gạo, thì còn lại 67 kg gạo. Hỏi cửa hàng bán đi bao nhiêu kilôgam gạo?

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

 

Bài 12: Đặt tính rồi tính:

26 + 29                         41 – 27               37 + 28                          82 – 29

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Bài 13: Tìm x biết:

 1. 45 + x = 71                               b) 90 – x = 34 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

.Bài 14: Thành có 46 tem thư, Tú có  kém Thành 19 tem thư. Hỏi Tú có bao nhiêu tem thư?

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

 

  

04Th4/20

BÀI ÔN TẬP CHO HỌC SINH TẠI NHÀ LỚP 1

PHIẾU ÔN TẬP

Họ và tên: ……………………………………….. Lớp: Một …

MÔN TIẾNG VIỆT

 1. Đọc:

 

     a/ Hoa phượng

Hôm qua còn lấm tấm

Chen lẫn màu lá xanh.

Sáng nay bừng lửa thẫm

Rừng rực cháy trên cành.

– Bà ơi! Sao mà nhanh!

Phượng mở nghìn mắt lửa,

Cả dãy phố nhà mình,

Một trời hoa phượng đỏ.

 

b/Món ăn của lợn đất 

Tết đến, mẹ mua chú lợn đất cho hai chị em. Trông nó thật đáng yêu. Thân mình mũm mĩm, da dẻ hồng hào. Nhà đầy bánh, mứt, kẹo nhưng nó chẳng thèm xơi chút nào. Chị âu yếm bảo bé:

– Em cho tiền lì xì qua khe hở này nhé!

 

c/Chim sâu và rau cải 

Thấy bạn nhăn nhó, Chim Sâu dừng hót và lo lắng hỏi:

– Cải ơi, bạn làm sao thế?

– Có con gì đang cắn tôi

Chim Sâu chăm chú nhìn Cải. Rồi chú tìm ra ngay một con sâu, lại một con nữa, một con nữa,… Cải rưng rưng cảm động:

– Tôi bớt đau rồi. Bạn tốt quá.

 1. Viết: Viết chính tả 3 bài trên

 

   

 

 a/ Hoa phượng

                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               

 

b/Món ăn của lợn đất 

                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               

 

 

c/Chim sâu và rau cải 

                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                                 
                               
                               
                               

 

 1. Bài tập:

a/ Sắp xếp các từ sau để thành câu đúng:

– như lửa, cây phượng, cho, màu đỏ, nhiều hoa

………………………………………………………………………………………………………….

– tránh rét, phương Nam, chim, bay về

………………………………………………………………………………………………………….

– quả bàng, đậm đà, chan chát, mà, ăn

…………………………………………………………………………………………………………..

 

b/ Điền ch hay tr:

 

buổi ….iều

bức …..anh con ….ăn

thủy …..iều

quả ……anh

….ăn cừu

….úc  mừng

trò …..ơi

….ong…óng

cây ….úc

….ào cờ cái …ống

c/ Điền ng hay ngh:
…..ỉ hè                      …..e  nhạc ….ủ trưa ……i .…..ờ
bé …..a                    nằm ……iêng …..ựa gỗ con …….é
ngốc  ….ếch             tinh……ịch ……..ệ sĩ ….à voi
d/ Điền g hay gh:    
chuồng….à                 ….i nhớ ….ế   ….ỗ   con  …..ẹ
bánh…..ói                  ….ồ  …..ề Bé   …..ái gập   ….ềnh
….ọn  gàng                 nhà   …..a Kêu  …ọi  
e/ Điền c hay k:    
….on vịt                       cái….ẹo cần ….ẩu ….á chép
…ì cọ                            thổi …òi …..éo xe leng …eng
con….ông                     cửa …ính bà ….òng ….êu gọi
g/ Điền iêu hay yêu:  
buổi  ch……                 già   ….. d…… sáo ….. cầu
hạt  đ……                   hạt t…… …… quý b….. quà

 

 

 

 

 

 

 

MÔN TOÁN

Câu 1: Chọn số thích hợp điền vào

– Số lớn nhất có một chữ số là:

–  Số bé nhất có hai chữ số là:

– Số lớn nhất có hai chữ số là:

– Số bé nhất có một chữ số là:

Câu 2: Em viết thêm 3 số vào ô trống để được 4 số liên tiếp

12      

 

  27    

 

 

    31  

 

      49

 

 

 

Câu 3: Nối theo mẫu

 

 

 

Số có một chữ số

 

Số có một chữ số

 

 

 

 

 

 

Câu 4:Đặt tính rồi tính:

17 – 4 15 + 3 19 – 1 16 + 2   11 + 3  14 + 5  12 – 2 15 – 4
………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….

 

Câu 5: Em tô màu phép tính có kết quả lớn nhất

20 + 0
19 – 1
18 +1

 

 

Câu 6:  Trong các số :10 , 14 , 11:

 1. a) Số nào bé nhất?
A .10   B .14   C .11

 

 1. b) Số nào lớn nhất?
A .10   B .14   C .11

 

Câu 7: Số liền trước của số 8  là :

A .7   B .8   C .9

 

Câu 8:   Số  “15” đọc  là :

 1. Mười lăm B. Một lăm C. Một  năm

 

Câu 9:  Kết quả của phép tính  12 + 1 là :

A .22   B .13   C .32

 

Câu 10:  Cho 12 + 7 c 10. Dấu cần điền vào ô trống là:

 1. <                       B. =                       C. >

Câu 11:   Điền số thích hợp vào ô trống:

60 + 10 =   40 +  c

Câu 12: Đặt tính rồi tính :

34 + 25   49 – 7   60 + 4   90 – 30  
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

 

Câu 13:

a/ Khoanh vào số bé nhất:

9 3 8 0 5

b/ Khoanh vào số lớn nhất:

4 7 9 1 2

Câu 14: Tính:

a/                                                                             

 

 

 

 

b/. 3 + 2 + 4 = ……….     9 – 6 + 5 = ……….              10 – 5 – 2 = ……….

5 + 4 ……… 5 + 3
9 – 2 ……… 9

Câu 15:  >, <, =

2 + 8 ……… 8 + 2
4 + 6 ……… 8

 

 

 

 

Câu 16: Viết phép tính thích hợp:

Có              : 10 con gà

 
 
 
 
 

Bán đi         : 6 con gà

Còn            : ……….. con gà?

 

Câu 17: Đố vui

Số?

Hình vẽ bên có:

 

 

 

a/.               Hình vuông

 

 

 

b/.               Hình tam giác

 

 

Câu 18: Đố vui

Trong bóng tối, bạn Lan nhìn thấy 2 mắt mèo. Đố em biết ở đó có mấy đuôi mèo? (…………) Có mấy chân mèo?(…………) Có mấy đôi tai mèo?(…………)

04Th4/20

THÔNG BÁO

 

Học sinh tiếp tục tạm nghỉ đến hết ngày 18 tháng 4 năm 2020

Công văn số 153/UBND-THVX của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng Tháp, ngày 01 tháng 4 năm 2020 về việc cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học.

Ngày 01 tháng 4 năm 2020 Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng Tháp ban hành Công văn số 153/UBND-THVX về việc cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học;
Trường Tiểu học Lonh Hưng B2 thông báo đến học sinh toàn trường được nghỉ tiếp tục đến hết ngày 18 tháng 4 năm 2020.

Trong thời gian tạm nghỉ, tất cả CBGV-NV và học sinh cần thực hiện tốt những việc sau:

 1. Thực hiện tốt Công văn số 149/UBND-THVX, ngày 31/03/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

  2. Thực hiện tốt giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

  3. Sắp xếp thời gian để tự ôn tập kiến thức.

Rất mong quí phụ huynh hướng dẫn các em học sinh thực hiện tốt những việc nêu trên.

12Th3/20

THÔNG BÁO

Trước diễn biến mới của dịch bệnh, để bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tiếp tục đạt hiệu quả cao, Trường TH Long Hưng b2 thông báo như sau:

Thống nhất cho các em học sinh tại  trường nghỉ học từ ngày 13 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 29 tháng 3 năm 2020

 

 

 

nhận bằng chuẩn quốc gia mức độ 2

nhận bằng chuẩn quốc gia mức độ 2

Trường Tiểu học đầu tiên của Huyện Lấp Vò đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2

Trường Tiểu học đầu tiên của Huyện Lấp Vò đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2

Sáng ngày 16/01/2020, Trường Tiểu học Long Hưng B2 long trọng tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Đây cũng là trường đầu tiên đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 của Huyện Lấp Vò.
Đến dự buổi lễ đặc biệt này có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò; lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lấp Vò; các đ/c lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Long Hưng B; cán bộ quản lý các trường Mầm non, Mẫu giáo trong Huyện; các vị đại biểu đại diện các tổ chức chính trị xã hội, Đài truyền thanh Huyện; các đoàn thể ở địa phương, Ban đại diện CMHS của các lớp cùng các thế hệ thầy cô giáo đã nghỉ hưu và đang công tác của trường.

Lãnh đạo UBND huyện Lấp Vò, lãnh đạo Phòng GDĐT Lấp Vò, Đảng ủy, UBND xã Long Hưng B đến tham dự tại buổi lễ
Chương trình Lễ đón Bằng công nhận trường Tiểu học Long Hưng B2 – Huyện Lấp Vò được tổ chức trang trọng.
Góp phần sôi động cho buổi lễ là chương trình biểu diễn các tiết mục văn nghệ do giáo viên và học sinh của trường thực hiện.

Tiếp theo chương trình, Ông Nguyễn Hồng Nha – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường xúc động, tự hào báo cáo tóm tắt những thành quả mà tập thể, giáo viên, nhân viên và học sinh đã đạt được và định hướng phát triển của Nhà trường trong thời gian tới.

Để ghi nhận kết quả của những cố gắng đó, ngày 31/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã kí Quyết định số 1707/QĐ-UBND-HC công nhận trường Tiểu học Long Hưng B2 đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2. Đây thực sự là niềm vinh dự tự hào không chỉ với toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường mà còn nhân rộng đối với nhân dân địa phương. Trong buổi lễ trang trọng này, thừa ủy quyền UBND tỉnh Ông Đoàn Văn Xe – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lấp Vò, Bà Trương Thị Diệp-Phó Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò đã trao Bằng công nhận Trường chuẩn Quốc gia và biểu trưng cho lãnh đạo Đảng, chính quyền và trường Tiểu học Long Hưng B2.

Phát biểu tại buổi lễ Ông Mai Văn Miên – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Hưng B đã biểu dương và gửi lời chúc mừng đến thầy và trò nhà trường.

Nhận Bằng công nhận Trường Tiểu học đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2 Thầy và trò trường Tiểu học Long Hưng B2 nhận thức sâu sắc rằng sẽ không ngừng phấn đấu, đoàn kết, học hỏi nhiều hơn nữa để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng nhà trường phát triển bền vững để đáp lại sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo, của nhân dân và các bậc cha mẹ học sinh, giữ vững danh hiệu Trường chuẩn Quốc gia mức độ 2, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giáo dục của huyện Lấp Vò và của tỉnh Đồng Tháp.
________________________________________
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hiền
Nguồn: Phòng GD&ĐT huyện Lấp Vò